Kapitalisatiecontract voor vennootschappen

Kapitalisatiecontract voor vennootschappen

Als populaire fiscale techniek om geld uit je vennootschap te halen komt de liquidatiereserve naar boven. Op die manier kan je de geserveerde winst voordelig naar je privé halen. Helaas brengen deze gereserveerde winsten dan geen rendement op. Als we de inflatie meerekenen, zien we zelfs een verlies aan koopkracht! Veel vennootschappen hebben geld op de bankrekening staan, aan 0% intrest.

Het kapitalisatiecontract is hiervoor een oplossing en laat toe aan ondernemingen om hun liquiditeiten te investeren op een zeer flexibele manier.

Het kapitalisatiecontract is gelijkaardig aan een levensverzekeringscontract: een spaarproduct op middellange of lange termijn die de gestorte premie(s) investeert, zonder een uitkering aan een begunstigde te voorzien. Het kapitalisatiecontract wordt immers afgesloten voor een bepaalde duur en voorziet geen verzekerde, noch een begunstigde bij leven of overlijden. Het is een financieel product voor de onderneming, geen kanscontract dat afhangt van het leven van een persoon.

Wat is een kapitalisatiecontract?

 • Gereserveerde winsten worden vanaf dag 1 geïnvesteerd en brengen dadelijk rendement op.
 • Beleggen gebeurt steeds volgens het profiel van de klant.
 • Verschillende mogelijkheden op maat. 
 • Vanaf 30.000 euro bieden we ook discretionair beheer (hoogste kwaliteit zoals private banking of beter).
 • Als de gereserveerde winsten beschikbaar zijn, kan de belegging kosteloos verder blijven bestaan of worden opgevraagd.
 • Geen instap- en uitstapkosten, dus altijd beschikbaar. 

Welke soorten heb je?

1. TAK 26:

Deze beleggingsverzekering biedt een gegarandeerd rendement aan voor een beperkte duur. Het kapitaal en de voorziene intresten krijg je uitbetaald op een tijdstip dat je zelf hebt bepaald. Bij een aantal maatschappijen staat je geld altijd vrij en is het opvraagbaar zonder kosten. Het kapitalisatiecontract is zowel voor particulieren als vennootschappen interessant, want je behaalt sowieso een hoger rendement dan op een spaarboekje op korte of middellange termijn.

Fiscaal voordeel?

 • Voor vennootschappen: geen premietaksen betalen, maar wel een vennootschapsbelasting op het gerealiseerde rendement.
 • Voor particulieren: bij een tak 26-product betaal je een roerende voorheffing van 30% op de verworven intresten.

Voordelen

 • Je betaalt geen premietaks.
 • Je kan eventueel een gewaarborgd rendement krijgen.
 • Je geniet 100% kapitaalgarantie.

Nadelen

 • Voor vennootschappen is er steeds een vennootschapsbelasting op de verworven intresten van toepassing.
 • Particulieren betalen steeds een roerende voorheffing van 30% op de verworven intresten.

2. TAK 6 (Branche 6):

Tak 6 is een Luxemburgs kapitalisatiecontract voor Belgische vennootschappen, ideaal voor ondernemingen die het beheer van hun geld willen toevertrouwen aan een actieve vermogensbeheerder. Je betaalt in dit contract geen premietaks van 4,4%, noch beurstaks. Deze verzekeringsbelegging mag bovendien ingezet worden als waarborg voor een lening.

Het kapitalisatiecontract is niet afhankelijk van het leven van een natuurlijk persoon, statutenwijzigingen of fusies. Een gedeeltelijke of totale afkoop is op elk moment mogelijk, aangezien het geld vrij beschikbaar blijft. Tak 6 is interessant in het kader van het gunstregime van de liquidatiereserve en de VVPR-bis-regeling. De minwaarden zijn tot slot aftrekbaar binnen de vennootschapsbelasting.

Fiscaal voordeel?

Je hoeft geen premietaks te betalen, maar wel een vennootschapsbelasting op het gerealiseerde rendement.

Voordelen

 • Je betaalt geen premietaks.
 • Je krijgt toegang tot 100% actief vermogensbeheer.
 • Je vermogen is steeds beschikbaar.

Nadelen

 • Je betaalt steeds een vennootschapsbelasting op de winst.
 • Er is geen kapitaalgarantie.
 • Er zijn dagdagelijkse schommelingen op de waarde van het vermogen.