Privacyverklaring

Het Zekerhuis beschouwt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens van zeer groot belang.  Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen we hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen. 

 

1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van reacties via de website of bij het invullen van het contactformulier (vb. voornaam, naam, emailadres…).  Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).  Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen. 

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

 

 

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De website is eigendom van en wordt beheerd door Het Zekerhuis. U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 050 73 60 42 en e-mail hallo@zekerhuis.be. In uitvoering van de Privacywet dient Het Zekerhuis als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ beschouwd te worden.

 

Het Zekerhuis

Vredelaan 29

8820 Torhout

hallo@zekerhuis.be

 

3. DOEL VAN HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij:

  • U in contact te brengen met medewerkers
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om onze website verder te optimaliseren

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van je technische informatie om via Google Analytics bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 

 

4. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Het Zekerhuis is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen. 

 

 

5. VERWERKING

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren. Uw gegevens worden ook niet langer dan één jaar bewaard.  De verwerkte gegevens kunnen meegedeeld worden aan dienstverleners. Dit enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking van één van de doeleinden.

U hebt altijd het recht op inzage en rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens, zolang deze niet tegenstrijdig is met een wettelijke of contractuele verplichting. U, als betrokkende, heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

U, als betrokkende, hebt het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.