RIZIV-toelage als je toekomstig pensioen

RIZIV-toelage als je toekomstig pensioen

Als HAIO/ASO krijg je een RIZIV-toelage van 6.401,38 euro voor het jaar 2022. Na aftrek van het sociaal luik houd je dus 5.761,24 euro* die je kan sparen voor je pensioen of om een stuk ervan te investeren in je huis of om aanvullende verzekeringen zoals een gewaarborgd inkomen mee te financieren.

Opgelet: Vrije assistenten hebben geen recht op een RIZIV-toelage. Start je als vrij assistent nadien met een erkend stageplan, wordt het recht op het sociaal voordeel verworven. Lees meer daarover onder de rubriek vrije assistenten.